Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Ερευνητικά Πεδία

Calculus of variations and optimal control; optimization
Computer science
Linear and multilinear algebra; matrix theory
Mathematical logic and foundations
Number theory
Numerical analysis
Ordinary differential equations
Partial differential equations
Systems theory; control
X