Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Πολύπλοκων Συστημάτων

Όνομα Εργαστηρίου: 
Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Πολύπλοκων Συστημάτων
Διευθυντής Εργαστηρίου: 
Ιωάννης Αντωνίου
Τομέας: 
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Μέλη: 
Ιωάννης Αντωνίου
Λογότυπο: 
Τομείς Έρευνας: 
X