Διαδικτυακή ευφυΐα με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών Προσέγγιση μέσα από δειγματοληψία

Supervisor: 
Presentation Date: 
Monday, 8 July, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X