Δικαιολογητικά για την χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

(Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος Σπουδών και έχει κατατεθεί η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος)

1. Από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
Συμπλήρωση και κατάθεση της ηλεκτρονικής φόρμας "Στοιχεία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας" η οποία θα καταχωρηθεί συμπληρωμένη στο CD και συμπλήρωση και κατάθεση του "Έγγραφο Παράδοσης Μεταπτυχιακής Εργασίας" (απαιτεί υπογραφή από τη Γραμματεία του Τμήματος).Κατάθεση σε CD της Δ.Ε. στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σας χορηγείται μια βεβαίωση). Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση της διπλωματικής στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

2. Από τη γραμματεία του Τμήματος

Παραλαμβάνετε την αίτηση για έκδοση αντιγράφου μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτικής.

3. Τράπεζα Πειραιώς

Πληρώνετε παράβολο μόνο στο υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς του Κτιρίου Διοίκησης ή στο υποκατάστημα της Αγγελάκη την καταθέτετε στη Γραμματεία του ΠΜΣ. (τα παράβολα για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε : 13€ αντίγραφο μεταπτυχιακού, 6€ αναλυτική βαθμολογία, 32€ μεμβράνη). Εναλλακτικά καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στον λογαριασμό 5272-041780-361 και προσκομίζετε το παραστατικό κατάθεσης στη Γραμματεία.

4. Από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος

Μια βεβαίωση ότι δεν χρωστάτε βιβλία, αφού καταθέσετε την διπλωματική εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή (ένα CD) και σε έντυπη μορφή (ένα αντίτυπο)

5. Καταθέτετε στην γραμματεία

Αντίτυπο της Δ.Ε. σε CD, τις βεβαιώσεις (2), το βιβλιάριο σπουδών, το βιβλιάρια υγείας (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο και τις αποδείξεις από τα παράβολα και συμπληρώνετε την αίτηση.

X