Κρυπτογραφία

Description

Βασικές έννοιες - Ιστορικά Παραδείγματα Κρυπτοσυστημάτων - Το Κρυπτοσύστημα RC4 - Το Κρυπτοσύστημα DES - Βασική Υπολογιστική Θεωριά Αριθμών - Τα Κρυπτοσυστήματα RSA και Rabin - Πρωτόκολλο Ανταλλαγής Κλειδιού Diffie-Hellman - Κρυπτοσυστήματα ElGamal και Massey-Omura - Συναρτήσεις Συμπύκνωσης - Ψηφιακές Υπογραφές RSA, ElGamal και DSA.

Course Coordinators

Books: 
Κρυπτογραφία του Δ. Πουλάκη.
Τεχνικές Κρυπτογραφίας και Κρυπτανάλυσης των Β. Κάτου, Γ. Στεφανίδη.
Semester: 
Units: 
3
Credit Units (ECTS): 
5.5
Hours: 
3ώρες
ID: 
0434
Course Type: 
X