Πρόσκληση σε διάλεξη της Ειδίκευσης του ΠΜΣ Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Την Τετάρτη 10/6/2015, στην αίθουσα Μ2 (3ος όροφος ΦΜΣ), θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις στις οποίες μπορείτε να παρευρεθείτε :

10:00π.μ.  – 11:00 π.μ.
Ομιλήτρια : Παπαζήση Ευτυχία (μεταπτυχιακή φοιτήτρια – παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)
Θέμα : Η Smith-McMillan μορφή πινάκων πραγματικών ρητών συναρτήσεων. Υπολογισμός μέσω MATLAB.

11:00 π.μ. – 12:00 μ.
Ομιλήτρια : Καραθανάση Σοφία (υποψ. διδάκτωρ)
Θέμα : On the spectral analysis of nonregular polynomial matrices with applications.

12:00 μ. – 1:00 μ.μ.
Ομιλητής : Μωϋσής Λάζαρος (υποψ. διδάκτωρ)
Θέμα : Analysis of Higher Order Linear Discrete Time Algebraic and Difference Equations.

1:00 μ.μ. – 2:00 μ.μ.
Ομιλητής : Καρκανιάς Νικόλαος (Professor of Control Theory and Design, Director of the Systems and Control Centre and has been as Associate Dean for Research for the School of Engineering and Mathematical Sciences (2001-2014), City University, England)
Θέμα : System Structure Evolution, Systems Redesign and Control: The Case of Passive Electrical Networks.

10 Jun 2015
X