Σεισμολογία

Description

Theory of elastic waves - Quantification of earthquakes - Plate tectonics theory - Seismotectonics of the Aegean area - Macroseismic effects of earthquakes.

Course Coordinators

Books: 
στη Σεισμολογία των Β. Παπαζάχου, Γ. Καρακαΐσης, Π. Χατζηδημητρίου.
Σεισμοί και Μέτρα Προστασίας των Β. Παπαζάχου, Ι. Δρακόπουλου.
Semester: 
Units: 
3
Credit Units (ECTS): 
5.0
Hours: 
3ώρες
ID: 
1063
Course Type: 
X