Κλασική Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

Description

Στοιχεία διαφορικών μορφών – Η μέθοδος του κινουμένου τριάκμου (Θεμελιώδεις εξισώσεις της θεωρίας επιφανειών. Αναλλοίωτες μορφές. Σφαιρική απεικόνιση. Το τρίακμο Darboux. Κάθετη καμπυλότητα, γεωδαισιακή καμπυλότητα, γεωδαισιακή στρέψη. Πρωτεύουσες καμπυλότητες) – Εσωτερική Γεωμετρία των επιφανειών.

Section: 

Course Coordinators

Books: 
Εισαγωγή στην Κλασική Διαφορική Γεωμετρία του Σ. Σταματάκη.
Διαφορική Γεωμετρία, Τόμος Ι του Ν. Στεφανίδη
Semester: 
Units: 
3
Credit Units (ECTS): 
5.5
Hours: 
3ώρες
ID: 
0332
Course Type: 
X