"Μπεϋζιανοί εκτιμητές παραμέτρων κατανομών ακραίων τιμών"

Presentation Date: 
Tuesday, 23 April, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X