"Ανασκόπηση της Θεωρίας των Ω-ευσταθών Δακτυλίων Ρητών Συναρτήσεων και Εφαρμογές στην Επίλυση Προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου"

Presentation Date: 
Tuesday, 9 July, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X