ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων για τις ανταποδοτικές υποτροφίες ακαδ. έτους 2015-2016 θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, από 4-1-2016 έως 15-1-2016, ώρα 12.00-13.00. ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στΑ συνημμένΑ αρχείΑ.
 

X