Εσωτ. Αξιολογηση 2012-1013

Η παρούσα απογραφική έκθεση περιέχει:

  1. ένα σύντομο σχολιασμό των στοιχείων που αναφέρονται στους πίνακες για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη,
  2. μια σύντομη παρουσίαση των επιτευγμάτων και προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013,
  3. τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος.
  4. Εξωτερική έκθεση αξιολόγησης και ενέργειες του Τμήματος.

Οι πίνακες είναι συγκεντρωμένοι στο δεύτερο μέρος της έκθεσης.
Η Ομ. Ε. Α. του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

  • Επικ. Καθ. Πέτρος Γαλανόπουλος
  • Καθ. Σοφία Καλπαζίδου
  • Αν. Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
  • Λέκτορας Φανή Πεταλίδου
  • Καθ. Χαρά Χαραλάμπους
  • Αν. Καθ. Νικόλαος Φαρμάκης

 

Αρχεία Εσωτερικής Αξιολόγησης: 
Ακαδημαϊκό Έτος : 
2012-2013
X