Προκήρυξη μιας (1) κενής καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση – Υπολογιστικά Μαθηματικά και εφαρμογές αυτών»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1563)
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

ΦΕΚ 388/02-05-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 11 Ιούλιος, 2017 - 12:00

 

 
Πληροφορίες-επικοινωνία

E: ipetridi@ad.auth.gr

Τ: 2310 995190

F: 2310 996788

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πετρίδης Ηλίας, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού)

 

https://www.auth.gr/news/positions/24018

Announcement Type: 
Τομέας: 
Secttion of Computer Science and Numerical Analysis
X