2016-2017 αποτελέσματα αξιολόγησης, δείκτες, αποτίμηση σπουδών

Το αρχείο 2016-2017 REPORT.pdf  περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, τους δείκτες εξετάσεων, τη σύνοψη αναφοράς αποτίμησης σπουδών.

 

Αρχεία Εσωτερικής Αξιολόγησης: 
X