Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Αγαπητοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες:
Η περίοδος της  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ξεκίνησε στις 15.12.17 και θα λήξει στις 15.1.18. Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική μιας και είστε οι μόνοι που μπορούν να αποφέρουν γνώμη για την διδασκαλία που γίνεται στο Τμήμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η απήχηση που θα έχει η γνώμη σας! Για τα αποτελέσματα περασμένων αξιολογήσεων, για τους δείκτες των μαθημάτων και για τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο http://www.math.auth.gr/el/internal-evaluation
Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με την παραλαβή του κωδικού για την αξιολόγηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμένα (karampet@math.auth.gr) ή την γραμματεία του τμήματος (info@math.auth.gr). Για την αξιολόγηση, θα πρέπει  να εισέλθετε στη σελίδα https://qa.auth.gr με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στη συνέχεια να επιλέξετε το μάθημα. Η ανωνυμία της συμμετοχής σας είναι απόλυτα διασφαλισμένη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γίνουν προσβάσιμα στους διδάσκοντες μετά την παράδοση της βαθμολογίας.
 
Νικόλαος Καραμπετάκης, Καθηγητής,
Συντονιστής,
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος

Announcement Type: 
X