Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα το κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση.
 
Από τη Γραμματεία

X