Εργαστήριο Στατιστικής, Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης

Το Εργαστήριο Στατιστικής, Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 448/5-03-2004.
Το εργαστήριο εηυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Στατιστική Ανάλυση, Δυναμικά Συστήματα, Χάος, Μη Ολοκληρωσιμότητα, Πολυπλοκότητα, Πειραματικοί Σχεδιασμοί, Στοχαστικές Διαδικασίες, Απειροδιάσταστη Ανάλυση, Στοχαστική Ανάλυση, Στοχασιτκές και Προσδιοριστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα και  Εφαρμογές, Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, Υπολογιστική Ανάλυση, Θεωρία Προσέγγισης και Βελτιστοποίησης.
Το εργαστήριο έχει ενταχθεί στον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. 
Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής κ. Γ. Τσακλίδης.

Συνημμένα: 
X