Δημήτριος Βαρσάμης

Short Curriculum Vitae

Ο Δημήτριος Βαρσάμης το 2001 πήρε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Τμήμα Μαθηματικών, της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2006 πήρε το μεταπτυχιακό τίτλο «Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου» από το Τμήμα Μαθηματικών, της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τον Νοέμβριο του 2006 είναι στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μαθηματικών, της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ανάπτυξη Υπολογιστικών Μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου». Από το 2002 μέχρι σήμερα είναι εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Σερρών με πλήρη απασχόληση. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων διδάσκει τα εξής μαθήματα: Εργαστήριο Αριθμητικών Μεθόδων, Εργαστήριο Ασαφών Συστημάτων και Θεωρία & Εργαστήριο Γραμμικού Προγραμματισμού και Βελτιστοποίησης. Παράλληλα συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ Σερρών και είναι συνσυγγραφέας σε ένα πλήθος επιστημονικών εργασιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο επιστημονικός προγραμματισμός, οι υπολογιστικές μέθοδοι, ο Αυτόματος έλεγχος κ.α. Τον Σεπτέμβριο του 2008 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών στον τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Office: 
3'15
e-mail: 
dvarsam@otenet.gr
X