Χριστίνα Καζαντζίδου

Short Curriculum Vitae

Η Καζαντζίδου Χριστίνα αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. το 2005 ενώ έλαβε από το ίδιο τμήμα το M.Sc. στην Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής το 2007. Το αντικείμενο της διπλωματικής της εργασίας ήταν «Wiener-Hopf Δείκτες Παραγοντοποίησης». Από το 2009 εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο «Αλγεβρικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σύνθεσης Σταθεροποιητικών Αντισταθμιστών Ανάδρασης Γραμμικών, Πολυμεταβλητών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου» υπό την επίβλεψη του Καθ. κ. Α. Ι. Βαρδουλάκη. Δημοσιεύσεις Vardulakis, A.I.G. and Kazantzidou, C., 2011, Denominator Assignment, Invariants and Canonical Forms Under Dynamic Feedback Compensation in Linear Multivariable Systems, IEEE Transactions on Automatic Control, Volume: 56, Issue:5, pp. 1180 - 1185 . Vardulakis, A.I.G. and Kazantzidou, C., 2009, Denominator assignment, invariants and canonical forms under dynamic feedback compensation in linear multivariable systems, MED '09 Proceedings of the 2009 17th Mediterranean Conference on Control and Automation.

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
e-mail: 
kzxristi@math.auth.gr

Research Interests

X