Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις 407

Οι θέσεις 407 αφορούν τη διδασκαλία το εαρινό εξάμηνο του 2018-2019 των παρακάτω μαθημάτων:

  • Λογισμός ΙΙ  
  • Τοπολογία Μετρικών Χώρων (επαναληπτικό)
  • Στοχαστικές Στρατηγικές (επαναληπτικό)
  • Διδακτική των Μαθηματικών Ι
  • Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (Πρακτική Άσκηση) 

 

Στον οδηγό σπουδών του τμήματος (https://www.math.auth.gr/el/studies/syllabus) υπάρχει η αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων.

Η αγγελία δημοσιεύτηκε στις 7/12/2018 στις εφημερίδες Μακεδονικές αγγελίες και Οικονομική (τοπικές), Ριζοσπάστης και Γενική Δημοπρασιών (Αθήνας) και η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 17/12/2018.

Για τα δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Χ. Χαραλάμπους

Πρόεδρος Τμήματος

Announcement Type: 
X