Πολυχρόνης Μωυσιάδης Emer. Prof.

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
Office 3, 3rd floor.
Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές: 
  • Τρίτη 13:00-14:00
  • Πέμπτη 15:00-16:00
Phone: 
+302310997956
Fax: 
2310-997903
e-mail: 
cmoi@math.auth.gr
cmoi75math@gmail.com
X