Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης Emer. Prof.

Courses taught this academic year

Undergraduate Studies Programme in Mathematics

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
Κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο. 18
Phone: 
+302310998074
e-mail: 
daskalo@math.auth.gr
Mathematical Physics
Quadratic algebras
Superintegrable Hamiltonian systems
Quantum Information Theory, Quantum Control
X