Στυλιανός Σταματάκης Prof.

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
Faculty of Sciences, third floor, No. 14
Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές: 
  • Δευτέρα 10-11, Τρίτη 11-12, Τετάρτη 10-11, Παρασκευή 11-12
Phone: 
+302310997895
Fax: 
2310997891
e-mail: 
stamata@math.auth.gr
Σχετική Διαφορική Γεωμετρία
X