Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Associate Prof.

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο 38
Phone: 
+302310997998
e-mail: 
apapado@math.auth.gr
Markov and Semi-Markov Processes
X