Αθανάσιος Πάπιστας Prof.

Courses taught this academic year

Undergraduate Studies Programme in Mathematics

School of Mathematics, A.U.Th.
Office: 
Faculty of Sciences, second floor
Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές: 
  • Δευτέρα 12:30 - 14:00
  • Tρίτη 14:00- 15:00.
Phone: 
+302310997955
e-mail: 
apapist@math.auth.gr
X