Νικόλαος Φαρμάκης Associate Prof., Former

Courses taught this academic year

Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
Office: 
Sciences building, 3rd Floor, Νr 6
Phone: 
+302310997966
e-mail: 
farmakis@math.auth.gr
X