Γεώργιος Μακρής

Εκπαίδευση

Μαθηματικό ΑΠΘ
M.Sc Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου και Θεωρητικής Πληροφορικής - Μαθηματικό ΑΠΘ
M.Sc Επιστήμη του Διαδικτύου - Μαθηματικό ΑΠΘ

Courses taught this academic year

Undergraduate Studies Programme in Mathematics

X