Διδακτορικές Διατριβές

2013
Author Supervisor
"Seismic Hazard Assessment through Hidden Markov & Semi-Markov Modeling & Statistical Estimation" Βότση Ειρήνη George Tsaklidis
2012
Author Supervisor
"Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της Θεωρίας Ελέγχου" Βαρσάμης Δημήτριος Nicholas Karampetakis
"Αλγεβρικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σύνθεσης Σταθεροποιητικών Αντισταθμιστών Ανάδρασης Γραμμικών Πολυμεταβλητών Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου" Καζαντζίδου Χριστίνα Antonios-Ioannis Vardulakis
"Μελέτη των Αλγεβρικών Ιδιοτήτων και Κλασικών Υπερολοκληρωσίμων Συστημάτων" Constantin Daskaloyannis
"Λύσεις Ελλειπτικών συστημάτων με μικτές συνοριακές συνθήκες" Michel Marias
Έλεγχοι Διεργασιών Υψηλής Ποιότητας και Εφαρμογές στη Δειγματοληψία Αποδοχής Ελευθερίου Μαυρουδής Nikolaos Farmakis
Ανάπτυξη Στατιστικών Μεθόδων Υποβιβασμού Κλίμακας με Εφαρμογές σε Περιβαλλοντολογικά Προβλήματα Σκουρκέας Αναστάσιος
"Συμβολή στην Ανάπτυξη Σχεδίων Δειγματοληψίας για τον Έλεγχο Ποιότητας" Ελευθερίου Μαυρουδής Nikolaos Farmakis
2011
Author Supervisor
Σχετικογεωμετρική και αφινική μελέτη επιφανειών του χώρου Ε3 Ιωάννης Δεληβός Georgios Stamou
Πυκνωτές και Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί Σταμάτιος Πουλιάσης Dimitrios Betsakos
Διερεύνηση τμηματικών γραμμικών τάσεων σε χρονοσειρές Αθανάσιος Βαφειάδης Euthimia Bora-Senta
Φασματικοί πολλαπλασιαστές και Μέσοι Όροι Riesz σε πολλαπλότητες, ομάδες και γραφήματα Αθανάσιος Γεωργιάδης Michel Marias
Τελεστές και Αναλυτικές Συναρτήσεις Αθανάσιος Αρβανιτίδης Aristomenis G. Siskakis
2010
Author Supervisor
Ρητές Καμπύλες επί Αλγεβρικών Σωμάτων, Αριθμών και Διοφαντικές Εξισώσεις Παρασκευάς Αλβανός Dimitrios Poulakis
Μελέτη Πολλαπλοτήτων Επαφής με τη βοήθεια Καμπυλοτήτων Ευαγγελία Μουτάφη Floredia Gouli Andreou
Καθολικές σειρές Taylor σε διπλά συνεκτικούς τόπους, καθολικές συναρτήσεις και υπερκυκλικότητα Αθανασία Μπαχάρογλου Chariklia Kostadilaki-Savvopoulou
Θεωρία -μη- Ομογενών Μαρκοβιανών Συστημάτων Μωυσιάδης Θεόδωρος Panagiotis Vasiliou
2009
Author Supervisor
Συμβολή στη μελέτη των μη ομογενών Μαρκοβιανών συστημάτων Βασίλειος Δημητρίου George Tsaklidis
Θεωρία Ομάδων και Lie Αλγεβρών Κωνσταντίνος Κοφίνας Athanasios Papoistas
2008
Author Supervisor
Επαναληπτικές σχέσεις για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων του ομογενούς Μαρκοβιανού συστήματος με ή χωρίς χωρητικότητες Γεώργιος Βασιλειάδης George Tsaklidis

Pages

X